Category Archives: Kazimierz / Kuzmir

Krótka przerwa / A short break

Zima Michalaków1

Oddalam się do świątecznych zajęć ; do pisania bloga wrócę w styczniu.

Because of   the many activities of the upcoming holiday season I will resume writing my blog  in mid January.

Na razie / so long / à bientôt!

15 Komentarzy

Filed under Kazimierz / Kuzmir, Rok Polski / The Polish Year

Kazimierz / Kuzmir/ קוזמיר

 

„W Kazimierzu Wisła mówi do mnie po żydowsku” powiedział Shalom Ash, słynny pisarz tworzący w jidisz.”

„In Kazimierz [Kuzmir] the Vistula speaks to me in Yiddish” said  Shalom Ash the famous Yiddish author.”

Rzeka pamięta napisał Shemuʼel-Leyb Shneiderman w swojej sławnej książce.

The river remembers wrote Shemuʼel-Leyb Shneiderman in his famous book.

[Photo by Adam Michalak ]

http://epyc.yivo.org/content/8_8.php

http://epyc.yivo.org/content/8_7.php

http://www.diapositive.pl/kazimierz_dolny.htm

http://www.hollanderbooks.com/cgi-bin/hollander/7602

11 Komentarzy

Filed under Kazimierz / Kuzmir