Monthly Archives: Styczeń 2013

Nasz Teatr / Our Theatre

TEATR POLSKI THE POLISH THEATRE

Teatr Polski w Poznaniu należy do budynków, które lubię najbardziej. Ładna, choć skromna siedziba Teatru ma bajkowe czerwono-złote wnętrze przypominające bombonierkę. Nie budynek jest jednak najważniejszy, lecz – oczywiście – scena, dynamiczny zespół i miła widownia. Tutaj jako mała dziewczynka widziałam najznakomitsze utwory dramatyczne.

_____

Among many interesting buildings The Polish Theatre in Poznań belongs to my favorites.  This theatre is housed in a nice but humble structure whose magical red and gold interior resembles a bonbon box.  Its stage, its dynamic acting company and a fine audience are, of course, more important than the structure itself. On this stage I have seen, as a little girl, many great plays .

 BONBON BOX 1

Teatr Polski w Poznaniu ma  piękną przeszłość i, przypuszczam, wielki problem, ale przede wszystkim muszę opisać wyjątkowe dzieje tej sceny.

Teatr został założony w roku 1875, w czasach zaborów, kiedy Polska była podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Miasto Poznań należało do pruskiej części naszego państwa, nieistniejącego w XIX wieku.

_____

The Polish Theatre in Poznań has a fascinating history, a glorious past and, in my opinion, a big problem. But let me tell first about its origins.

The Polish Theatre in Poznań was founded in 1875, in the historic times of Polish annexation, when Poland was partitioned between Prussia, Austria and Russia and did not existed as an autonomous state. The city of  Poznań  was then part of Prussia.

BONBON BOX 2

“Mój” Teatr  został ulokowany w specjalnie wzniesionym budynku na ulicy Berlińskiej (obecnie 27 grudnia). Kto go wybudował w tych ciężkich czasach? Wyjaśnieniem jest napis „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”, którym ozdobiono fasadę budynku. Było wielu fundatorów i donatorów, między innymi znana aktorka Helena Modrzejewska / Helena Modjeska (Patrz zdjęcie poniżej), którzy ofiarowali pieniądze, a nawet swoje posiadłości w celu zrealizowania tego projektu. Modrzejewska / Modjeska kilka razy tutaj występowała.

_____

„My” theatre was established in a building  especially constructed for it, located on Berlin Street (currently December 27th Street). Who built it in such difficult and grim times? The inscription „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”  which adorns the theatre’s façade  provides the answer to this question. Many founders and benefactors have contributed to the theatre’s creation, donating  money or even their estates. One of such patrons was the famous actress Helena Modrzejewska / Modjeska, who performed in the theatre on several occasions.

HELENA MODJESKA

Uzyskanie zgody pruskiego rządu na budowę nie było łatwe. Ostatecznie jej udzielono pod jednym warunkiem: „Budynek musi być schowany w głębi działki. Nie może stać z przodu ulicy”. Teatr Polski został wzniesiony na podwórzu bardzo wysokiej kamienicy (Spójrz na czerwoną strzałkę, która wskazuje ją na zdjęciu poniżej). Mimo to Teatr Polski „[…] stanowił ostoję polskiej tradycji i kultury, będąc znakiem oporu przeciwko polityce ograniczeń, uprawianej przez pruskich zaborców.” Ludzie kochali teatr i utrzymywali go przez długi czas.

_____

Obtaining permission from the Prussian government to build the theatre was not an easy task. In the end it was granted on one condition: The building had to be hidden deeply inside the plot,  behind the houses lining the street. Hence, the theatre was built in the back yard of a high apartment house (as indicated by a red arrow in photo below). In spite of all the obstacles and difficulties the theatre has been „[.] acting as a mainstay of Polish tradition and culture, and as a sign of resistance against the restrictive policies of the Prussian partition authorities. It has been loved by people and provided by them for a very long time.”

CZERWONA STRZAŁKA

Teraz, w wolnej Polsce, ta frontowa kamienica nie istnieje. Częściowo uszkodzona w czasie II wojny światowej została całkowicie rozebrana przez lokalne władze w roku 1976. Teatr Polski odsłonił się i uzyskał obszerny plac! Miało to symboliczną wymowę.

Pamięć o inicjatywie starych mieszkańców-budowniczych z wolna zaciera się. W wolnej Polsce wyłoniła się idea ponownej zabudowy tego niezwykłego placu! Wybuchła gorąca dyskusja. Przedstawiciele lokalnych władz obiecali zachować otwartą przestrzeń przez Teatrem Polskim. Nikt nie wie, co to znaczy. W czasach pruskich teatr także miał otwarte przejście przez kamienicę (Możesz obejrzeć koniec tego pasażu na fotografii poniżej).

_____

Now in free Poland the apartment house which used to hide the theatre no longer exists. It had been partially destroyed during World War II and was completely dismantled by the local government in 1976. The Polish Theatre has been rendered visible, standing amid a spacious square! This fact had a symbolic meaning.

With time, the initiative of the city’s former inhabitants and builders has  vanished from peoples’ memory. The idea of returning the unusual square to its original state (that is, of constructing a tall structure in front of the theatre) has emerged in free Poland.  A sizzling discussion has begun. Although members of the local government have promised to preserve the open space in front of the building, it is not clear what that means, since originally there existed an open passage to the theatre through the apartment building as well. (The end of this passage may be seen in the photo below.)

PASAŻ

Mój ulubiony teatr rzeczywiście ma problem.

_____

My favorite theatre indeed has a problem.

Z lotu ptaka

22 Komentarze

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, Tajemnice / Secrets, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time, Wielcy Polacy / Great Poles

440 years ago in Poland …

The Warsaw Confederation was an important event in European history.

Konfederacja Warszawska

On January 28, 1573, the Articles of the Warsaw Confederation were signed by the king and the nobility, granting religious freedoms in Poland and in Lithuania.

The aim of these new laws, introduced in the aftermath of the St Bartholomew’s Day Massacre which had occurred in Paris in August 1572, was to avoid similar incidents.

“Certainly, the wording and substance of the declaration of the Confederation of Warsaw of 28th January 1573 were extraordinary with regards to prevailing conditions elsewhere in Europe; and they governed the principles of religious life in the Republic for over two hundred years.” (Prof. Norman Davies)


The Declaration of the Confederation of Warsaw

The document comes from the Royal archives. Physical condition: an original, written in Polish and Latin, parchment leaf, measurements: 640x350x160 mm, 206 seals. In the 19th century the ink was already faded; the seals are in a good condition.

In 2003, the text of the Warsaw Confederation was added to UNESCO’s Memory of the World Programme

MEMORY

From http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/

The death of the last Jagiellonian King (7 July 1572) took place when the reform of the political system was still incomplete. What made matters worse was the fact that there were no legal measures which would enable the state to function effectively during the interregnum when there was no king. The end of the male line of the Jagiellonian dynasty became a real challenge for the newly strengthened Union of Lublin between Poland and Lithuania. It was feared that separatist trends might prevail, especially in Lithuania, and that the integrity of the state might be threatened. There also existed a threat of two rulers being elected and the election of an unsuitable candidate might have brought about the destruction of religious stability in the country.

The approval of the Confederation of Warsaw prevented a political crisis from happening. In order to maintain the existing legal order it was necessary to make all citizens unconditionally abide by any decision taken in a body. Of such character was the general convention, which took place in Warsaw in January 1573, which approved the confederation. The confederation created a legal basis for a new political system and at the same time secured the unity of the state which had been inhabited for generations by communities from different ethnic backgrounds (Poles, Lithuanians, Russians, Germans, Georgians and Jews) and of different denominations. Religious life in late 16th century Poland, situated between Moscow, Turkey and Western Europe torn by religious conflicts, was of an exceptional character. This country became what Cardinal Hozjusz called “a place of shelter for heretics”. It was a place were the most radical religious sects, trying to escape persecution in other countries of the Christian world, sought refuge. All religious sects in Poland enjoyed tolerance as such was the King’s will. The confederation officially legalized this situation and introduced the rule of peaceful co-existence for nobles of all denominations.

15 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland

Najjaśniejsza Rzeczpospolita / The Most Serene Republic

elekcjaPierwsza wolna elekcja 1573 / The free election of 1573

Mam zaszczyt przedstawić prof. Normana Davisa, brytyjskiego historyka walijskiego pochodzenia, mówiącego o historii Polski.

Europe

I have the honour of introducing to you Professor Norman Davis, a British historian of Welsh descent, speaking on Polish history.

3 Komentarze

Filed under Historia Polski / History of Poland

Wielcy Polacy / Great Poles

Paderewski gra Chopina / Paderewski plays Chopin

12 Komentarzy

Filed under Wielcy Polacy / Great Poles

Polski styczeń / Polish January

W tym miesiącu obchodzimy 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego (1863-1864).

___

This month we celebrate the 150th anniversary of the January Uprising (1863-1864).

___

Ta rebelia była nieuniknionym rezultatem sytuacji politycznej: przez prawie siedem dekad, od r. 1795, Rzeczpospolita Obojga Narodów, była zupełnie wyeliminowana z mapy Europy i podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Zdesperowani Polacy zorganizowali powstanie jak protest przeciwko „brance”, przymusowemu poborowi do rosyjskiej armii na długoterminową służbę wojskową, trwającą niekiedy nawet  25 lat. Wkrótce do powstania dołączyli młodzi Litwini.

___

This rebellion was an inevitable result of the political situation: for nearly seven decades, since 1795 the Polish-Lithuanian Commonwealth had been entirely eliminated from the map of Europe, partitioned between Russia, Prussia and Austria. Poles in despair organized the Uprising as a protest against „branka”: compulsory military long term service (sometimes as long as 25 years) in the Russian army.   The insurrection was soon joined by young Lithuanian men.

___

Powstanie upadło z powodu słabego przywództwa i militarnej przewagi Rosjan. Nastąpiły masowe publiczne egzekucje i deportacje na Syberię.

___

The January Uprising failed due to poor leadership and Russian military superiority. Massive public executions and deportations to Siberia followed.

___

Powstanie Styczniowe miało silny wpływ na polską sztukę i literaturę tej doby.

___

The January Uprising had a strong impact on Polish  art and literature of that era.

17 Komentarzy

Filed under Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Rocznice/ Anniversaries, Rok Polski / The Polish Year

Mikołajek po łacinie! / Little Nicholas translated into Latin!

🙂 HIT BOOK IN VATICAN 🙂

Habent sua fata libelli

Książki mają swoje losy

Books have their destiny

7fdc2de3029473aa061da31b6b7f394d

“Maria Gallica Cruenta”) and by Elizabeth Antébi (alias “Sanctaedes Dusselpaganica Lustralunda”
Marie-France Saignes (who changed her name into a self-ironic “Maria Gallica Cruenta”) and by Elizabeth Antébi (alias “Sanctaedes Dusselpaganica Lustralunda”)

7 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Piękne książki / Beautiful Books

The Green Pegasus Prize!

pegaz-pegasus1

Nagroda Zielonego Pegaza ustanowiona przez WM …

The Green Pegasus Prize established by WM …

______________________________________________________________________________

Co to znaczy?!

What does it mean?!

________________________________________________________________________

Chcę wyjaśnić to w kilku ważnych zdaniach.

I would like to offer the following explanation.

________________________________________________________________________

I. Uzoma, bardzo dobry pisarz, nominował mnie i mój blog ALE KSIĄŻKI / AND YET THE BOOKS do dwóch nagród The Reader Appreciation Award and The Versatile Blogger Award.

I. Uzoma, a gifted writer, has nominated me, „Wanda” and my blog ALE KSIĄŻKI / AND YET THE BOOKS for both The Reader Appreciation Award and The Versatile Blogger Award.

readerappreciationaward

versatile-blogger-award

II. Byłam mu bardzo wdzięczna! Uzoma jest  uprzejmym przyjacielem, który daje nam, wspólnocie bloggerów, swój czas i uwagę, abyśmy poczuli się docenieni. Dziękuję jeszcze raz, Uzoma.

II. I was very  grateful! Uzoma is a gracious friend who gives us, a community of bloggers, his time and attention and makes us feel appreciated. Thank you once more, Uzoma.

________________________________________________________________________

III. Próbowałam wybrać swoich kandydatów do nominacji. To zbyt trudne zadanie. W przypadku pierwszej nagrody, The Reader Appreciation Award,  łatwiej wskazać osoby, które na to zasługują, ale ich aktywność (komentowanie) zależy także od osobowości bloggera. Nie potrafiłam również znaleźć najbardziej wszechstronnych blogów.

III. I attempted to choose my own candidates for the nominations. It proved to be a difficult task.  And, although in the case of The Reader Appreciation Award, it would not be impossible  to indicate bloggers  who deserve recognition, in my opinion  what they do  (their comments) greatly depends on a particular blogger’s personality as well .  Moreover, I  was unable to find  the most versatile blogs either.

________________________________________________________________________

IV. And  …. I have decided to send The Green Pegasus Prize to all my readers with best wishes and much respect!

IV. I … postanowiłam wysłać Nagrodę Zielonego Pegaza do wszystkich moich czytelników z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku!

Wasza / Yours,

Wanda

30 Komentarzy

Filed under Tajemnice "Willi pod Wiewiórką" / The Squirrel Residence's Secrets