Category Archives: Historia Polski / History of Poland

A PEARL / PERŁA

uj king

Poles are celebrating 650th JUBILEE of the Jagiellonian University.

Polacy obchodzą 650 rocznicę powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

The Kraków University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great.

Krakowski Uniwersytet jest najstarszą wyższą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Został ufundowany 12 maja 1364 roku przez polskiego króla Kazimierza Wielkiego.

From the foundation charter issued by king Casimir the Great on 12 May 1364:

…Let it be a pearl of the inestimable sciences
so that it may bring forth men outstanding for the maturity of their counsel,
pre-eminent for their virtue, and well qualified in all the branches of knowledge…

Z dokumentu fundacyjnego wystawionego przez króla Kazimierza Wielkiego 12 maja 1364 roku:

…Niechże tam będzie nauk przemożnych perła,
aby wydała męże dojrzałością rady znakomite,
ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach wyuczone…

5 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland, Pro publico bono, Rocznice/ Anniversaries, Wielcy Polacy / Great Poles

DLA POLAKÓW BŁOGI RAJ! / THE POLES BLISSFUL PARADISE!

Święto Narodowe Trzeciego Maja. Rocznica uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.

National 3rd of May Holiday. Anniversary of the First Polish Constitution

3 maja 179`1 uchwalono Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszą w Europie i drugą, po amerykańskiej, w świecie.

On May 3, 1791, the Constitution of the Polish-Lithuanian Commonwealth was adopted. It was the the first constitution of modern Europe and second in the world, following the American one.

Text below and clip by msiobob/youtube

Mam zaszczyt przedstawić „Te Deum laudamus” Giovanniego Paisiello (1740-1816). Utwór skomponowany w Neapolu, z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego był wykonany w Warszawie w 1. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, następnie w r. 1802 w Paryżu dla uświetnienia pokoju w Amiens i 2 grudnia 1804 w czasie koronacji Napoleona na cesarza Francji.,
Obraz pt. „Konstytucja Trzeciego Maja” namalowal Jan Matejko (1838-1893).

I have a honour to introduce to you „Te Deum laudamus” by Giovanni Paisiello (1740-1816).
Composed in Naples, in 1791, this work was performed in Warsaw, under the initiative of King Stanisław August Poniatowski, to mark the first anniversary of the Constitution of 3 May 1791. Later, it was performed in Paris, in 1802, to mark the Peace of Amiens, and on 2 December 1804, during Napoleon’s crowning as French emperor.
Painting: „The Constitution of May 3, 1791” by Jan Matejko (1838-1893).

„WITAJ MAJ, 3 MAJ, DLA POLAKÓW BŁOGI RAJ”.

„WELCOME TO MAY, THE THIRD MAY, THE POLES BLISSFUL PARADISE!”.

 

12 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, Pro publico bono, Rocznice/ Anniversaries, Rok Polski / The Polish Year

A HISTORICAL MOMENT

KsiążkiKanonizacja Jana Pawła II 27 kwietnia 2014 roku była historycznym wydarzeniem dla Kościoła Katolickiego, lecz również dla… świata literatury. Zanim Jan Paweł II został papieżem, był nie tylko polskim księdzem o nazwisku Karol Wojtyła, ale i pisarzem. Jako stary papież napisał swój ostatni literacki tekst pt. Tryptyk rzymski.

Karol Wojtyła / Jan Paweł II jest wybitnym, lecz ciągle niedocenianym pisarzem metafizycznym.

Bibliografia Jana Pawla II (okres przedpontyfikalny)
Dramaty: Dawid, Hiob, Jeremiasz, Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga, Promieniowanie ojcostwa.

Poezja: Renesansowy psałterz i wiele innych wierszy.

The canonizations of Pope John Paul II April 27, 2014 was a historic moment for the Catholic Church and for… literary world as well. Until his election as pope John Paul II was not only a Polish priest named Karol Wojtyla but a writer too. As the old pope he has written his last literary text titled Roman Triptych.

Karol Wojtyła / John Paul II is an outstanding but still underestimated metaphysical writer.

Pope John Paul II bibliography (Pre-Pontifical Writings)
Plays: David,Job, Jeremiah,The Jeweller’s Shop,Our God’s Brother, Radiation of Fatherhood.

Poetry: Renaissance Psalter and many other poems.

9 Komentarzy

Filed under Arcydzieło literackie / The Masterpiece in Literature, Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Historia Polski / History of Poland, Piękne książki / Beautiful Books, Poetry / Poezja, Wielcy Polacy / Great Poles

Please watch it!

From Poland With Love (not only for Great Britain!)

9 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, Wielcy Polacy / Great Poles

Najpiękniejszy poeta / The Most Beautiful Poet

tuwim (1)

This special entry is for my international readers 🙂

I’ ve promised to write about Julian Tuwim on the occasion of his tribute year.  Tuwim published his first poem,  Plea (Prośba) ,  a  hundred years ago in  the „Kurier Warszawski” newspaper.  Eventually, Tuwim became one of the most renowned Polish writers, deeply rooted in Poland and its literary tradition. In addition to many volumes of poetry he also wrote for children. His brilliant and funny poem The Locomotive (Lokomotywa) shaped the language and imagination of many generations of Polish youngsters.

Tuwim’s poetry is famous for its incredibly rich, flexible, beautiful and elegant language which, at times, does not shy from biting or coarse expressions.

Watch and hear below:

I have the honour to present this Tuwim’s poem in an excellent and charming translation, as well as performance, by  Marcel Weyland, an outstanding writer and translator.

Just a moment, please! First, kindly read Tuwim’s short bio:

J U L I A N  T U W I M

Born: September 13, 1894, Łódź, Poland, into a middle-class family

Died: December 27, 1953 (aged 59), Zakopane, Poland

Occupation: Poet

Nationality: Polish

Ethnicity: Jewish

Literary movement: Skamander

Notable award: Golden Laurel of the Polish Academy of Literature (1935)

Parents: Izydor and Adela (nee Krukowski, shot by German Nazis in Otwock’s Gettho in 1942)

Spouse: Stefania Tuwim nee Marchew (since 1919)

Children: Ewa Tuwim-Woźniak

Relatives: Irena Tuwim (sister, a poet herself); Kazimierz Krukowski (cousin, a Polish-Jewish cabaret performer and writer);  great pianist Arthur Rubinstein; Adam Czerniaków,  a Polish-Jewish engineer and senator, who committed a suicide in the Warsaw Ghetto, uncle by marriage.

Most important life events:

Studies  (law and philosophy at the Warsaw University.) Co-funding  the literary group „Skamander” and the „Picador” cabaret. Writing for and acting as artistic director of several other cabarets. Emigration, at the beginning of WWII, to France, Brazil and finally the USA. Return to Poland in 1946, where his more modest creativity contrasted with his extensive prewar writing and performing.

Attention: behold,  The Locomotive!

lokomotywa

Last but not least: why did I name Tuwim The Most Beautiful Poet?

Maria Kuncewiczowa (1895-1989), a writer, explains this well :

Tuwim with his gorgeous mole on his cheek . Apparently this mole gave him an inferiority complex. Hard to believe. I doubt that he would have been more beautiful without the mole, since he was so attractive with it. I imagined that  the Persian poet Hafiz looked just like him and I was surprised not to see  Tuwim walk  a gazelle on a silver chain through the city streets.

Bibliografia / Bibliography

Chosen texts:

. Czyhanie na Boga (Lurking for God, 1918)

. Sokrates tańczący (Dancing Socrates, 1920)

. Siódma jesień (The Seventh Autumn, 1921)

. Wierszy tom czwarty (Poems, Volume Four, 1923)

. Murzynek Bambo (Bambo the little Negro, 1923)

. Czary i czarty polskie (Sorcery and Deuces of Poland, 1924)

. Wypisy czarnoksięskie (The Reader of Sorcery, 1924)

. A to pan zna? (And do you know it?, 1925)

. Czarna msza (Black Mass, 1925)

. Tysiąc dziwów prawdziwych (A Thousand Real Curiosities, 1925)

. Słowa we krwi (Words in Blood, 1926)

. Tajemnice amuletów i talizmanów (The Secrets of Amulets and Talismans, 1926)

. Polityczna szopka cyrulika warszawskiego (The Political Puppet Theatre of a Warsaw Barber, 1927)

. Rzecz czarnoleska (A Tale of Czarnolas, 1929)

. Jeździec miedziany (The Bronze Horseman, 1932)

. Biblia cygańska i inne wiersze (Gypsy Bible and Other Poems, 1932)

. Jarmark rymów (Rhyme Market, 1934)

. Polski słownik pijacki i antologia bachiczna (The Polish Drunkard’s Dictionary and the Bacchic Anthology, 1935)

. Treść gorejąca (Burning Content, 1936)

. Bal w Operze ( Ball at the Opera,1936, published 1946)

. Kwiaty polskie (Polish Flowers,1940-1946, published 1949)

. Pegaz dęba, czyli panoptikum poetyckie (Pegasus Rearing, or a Poetic Panopticum, 1950)

. W oparach absurdu (In the Fumes of Absurdity, 1958)

12 Komentarzy

Filed under Arcydzieło literackie / The Masterpiece in Literature, Historia Polski / History of Poland, Poetry / Poezja, Poezja / Poetry, Rocznice/ Anniversaries

W ich sercach bije tętno całej ludzkości / The pulse of mankind beats in their hearts

A Polish GirlA Polish Girl with Roses (~1815)

Dzień Dziecka obchodzimy w Polsce 1 czerwca. Polacy lubią to święto na przekór jego korzeniom. Dzień Dziecka został ustanowiony w Moskwie, stając się jedną z podstaw stalinowskiej „propagandy pokoju” w byłych państwach socjalistycznych, także w Polskiej Republice Ludowej (1945-1989). Tradycja świętowania przetrwała w wolnej Polsce.

Mam zaszczyt przedstawić wiersz Karola Wojtyły w tłumaczeniu Jerzego Pietrkiewicza.

In Poland, Children’s Day  is celebrated on June 1. Poles like this feast in spite of  its roots: Children’s Day was established  in Moscow and was strongly bound to Stalin’s „peace propaganda” policy in former socialist countries including „People’s Republic of Poland” (1945-1989). This tradition has survived up until today in free Poland.

I have the honour of introducing to you a poem by Karol Wojtyla translated by Jerzy Pietrkiewicz.

DZIECI
Dorastają znienacka przez miłość, i potem tak nagle dorośli
trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie —
(serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w półmrok).
Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości.
Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem.
Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany tli trójkąt.
Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają nad rzekę.
Czy zawsze tak będzie — pytam — gdy wstaną stąd i pójdą?
Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony wśród roślin
odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane dno.
Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,
czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło?

CHILDREN
Growing unawares through love, of a sudden
they’ve grown up, and hand in hand wander in crowds
(their hearts caught like birds, profiles pale in the dusk).
The pulse of mankind beats in their hearts.
On a bank by the river, holding hands—
a tree stump in moonlight, the earth a half-whisper—
the children’s hearts rise over the water.
Will they be changed when they get up and go?
Or look at it this way: a goblet of light tilted
over a plant reveals unknown inwardness.
Will you be able to keep from spoiling what has begun in you?
Will you always separate the right from the wrong?

14 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland, Poetry / Poezja, Poezja / Poetry, Polecamy! / Recommended by us!, Rocznice/ Anniversaries, Rok Polski / The Polish Year

WARSZAWA 1935 / WARSAW 1935

Czekam na ten film. / I am waiting for this movie.

To jest rekonstrukcja przedwojennej Warszawy w 3D.

This is a 3D reconstruction of pre-war Warsaw.

Miasto było zniszczone przez Niemców w 90%.

90% of the city was destroyed by the Nazis.

plakat_full

14 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland

Był sobie król … / Once upon a time, there was a king …

Place Stanislaus. Nancy

Plac Stanisława w Nancy/ Stanislas Plaza in Nancy

Jeśli kiedykolwiek będziesz we Francji i odwiedzisz Nancy, pamiętaj iż jego olśniewające centrum stworzył polski król. Nazywał się Stanisław Leszczyński i panował w Polsce aż dwa razy. Jego rządy było krótkie i burzliwe, pełne niebezpieczeństw, jakby żywcem wyjęte z baśni lub przygodowej powieści. Bardziej stabilne i owocne były jego rządy jako księcia Lotaryngii.

If you ever travel to France and visit Nancy, remember that its dazzling centre has been created by a Polish king. His name was Stanislas Leszczynski and he was king not once but twice. His reigns were both short and turbulent, much like  legends or stories in adventure books. His time in power as Duke of Lorraine was more stable and successful.

Stanislas Leszczynski

Stanisław Leszczyński

Muszę najpierw opowiedzieć, co się działo za jego czasów w Polsce. Po latach pełnych chwały kraj został przekształcony w „karczmę zajezdną” przez agresywnych sąsiadów — Austrię, Rosję i Prusy na długo przed całkowitym rozbiorem terytorium. Prowadzono w Polsce obce wojny. Po śmierci wielkiego króla Jana III Sobieskiego tron polski zdobył podstępem August II Sas, znienawidzony przez Polaków.

First let me describe what was going on in Poland at that time.  After many years of glory and splendor the country had been turned into “a cheap road house” by its hostile neighbors — Austria, Russia and Prussia, long before its full partition between those three nations. Wars involving foreign powers were fought on Polish soil. After the death of the great king Jan III Sobieski, Augustus II of Saxony, hated by the Poles, won the Polish throne through an ignoble scheme.

Katarzyna, żona króla Stanisława /King Stanislas's wife Catherine

Katarzyna Leszczyńska / Catherine, Leszczynski’s wife

W czasie wojny północnej (1700—1721) Augustus II zawarł sojusz z Rosją przeciwko Szwecji. Wówczas potężny magnat Stanisław Leszczyński, użył podstępu: porozumiał się ze królem Karolem XII i szwedzki monarcha pomógł mu zdobyć polski tron w r. 1704.

During the Northern War (1700—1721) Augustus II the Saxon allied himself with Russia against Sweden. Leszczynski, a powerful aristocrat outmaneuvered him by entering into a treaty with Carolus XII, king of Sweden.  The Swedish monarch helped him to obtain the Polish throne in 1704.

August II

August II Sas / Augustus II the Saxon

Zdetronizowany i wygnany August II Sas ukradł królewskie insygnia i w akcie zemsty złupił potężne dobra Leszczyńskiego w Wielkopolsce. Mimo to koronacja Leszczyńskiego odbyła się w rok później. Insygnia ufundował Karol XII.

 Augustus II the Saxon, deposed and banished, stole, in retaliation, the Polish royal insignia and plundered Leszczynski’s private estates. Nevertheless, Leszczynski’s coronation took place one year later. King Carolus XII of Sweden presented the Polish king with new royal insignia.

Karol / Carolus XII

Karol XII / Carolus XII / Karl XII

Panowanie Leszczyńskiego zakończyło się po przegranej Szwecji z Rosją w r. 1709. August II powrócił na tron i panował w Polsce aż do swojej śmierci w r. 1733. Leszczyńskiego i jego bliskich próbowało zabić: rodzina nieustannie ukrywała się i żyła w ubóstwie.

Leszczynski’s reign came to an end in 1709, after Sweden’s defeat in a war with Russia. Augustus II the Saxon retook the Polish throne and ruled Poland until his death in 1733. During this time Leszczynski and his family lived in poverty and had to hide from the king’s henchmen who were seeking to kill them.

Córka Katarzyny  z Opalińskich Leszczyńskiej, Maria została królową Francji

Maria Leszczyńska, królowa Francji

Maria Leszczynska, queen of France

Niespodziewanie o rękę córki Leszczyńskiego, Marii, poprosił król Francji Ludwik XV, wybierając ją spośród kilkudziesięciu europejskich księżniczek. Sytuacja rodziny zmieniła się diametralnie, kiedy stali się rodziną francuskiego monarchy. Jednak luksusowe warunki nie zniechęciły Leszczyńskiego do ponownego sięgnięcia po polski tron. Po śmierci Sasa przywędrował do ojczyzny w stroju włóczęgi. Jego starania o tron, uwieńczone sukcesem, poparł Ludwik XV. Jednak wobec interwencji wojsk saskich i rosyjskich, musiał abdykować 3 lata później.

Unexpectedly Louis XV, king of France. asked for Leszczynski’s daughter’s hand in marriage. She had been chosen from dozens of European princesses. The union with French royals altered utterly the circumstances of the Leszczynski family.  However, the new riches did not diminish Leszczynski’s desire to sit once again on the Polish throne.  After Augustus’ death he set off for Poland disguised as a vagabond.  His struggles to regain power, supported by Louis XV led to a successful conclusion. Nevertheless, Leszczynski  had to abdicate in 1736, after the coalition of countries backing the Saxon rulers won  hegemony over   Poland. This same year he was named Duke of Lorraine and settled in Nancy.

Louis XV

Ludwik XV / Louis XV

Co zrobił dla Nancy? Przede wszystkim stworzył piękny plac wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa, otoczony wspaniałymi budowlami.

http://www.nancy-tourisme.fr/nancy-tourism/discover/history-and-heritage/unesco/stanislas-square/

Dzięki niemu powstały w mieście: ogrody, wodociągi, fontanny z wodą pitną, systemy oświetlenia i kanalizacji, a także drobne obiekty architektoniczne jak łuki triumfalne. Stanisław zapewnił mieszkańcom Nancy, byłej twierdzy, wiele ulicznych zabaw wypełnionych tańcami i spożywaniem smakołyków. Leszczyński był wyrafinowanym smakoszem i w jego kuchni „wynaleziono” Proustowskie magdalenki!

What did he do for the city of Nancy? First of all Leszczynski created a beautiful plaza, surrounded by magnificent buildings. Today the plaza has been placed on World Heritage List.

http://www.nancy-tourisme.fr/nancy-tourism/discover/history-and-heritage/unesco/stanislas-square/

Thanks to Leszczynski’s initiative many gardens, waterworks, fountains, lighting and sewage systems, as well as various architectural projects like several Arches of Triumph were created in Nancy. The new duke of Lorraine offered the people of Nancy, formerly a fortress city, merry festivals and celebrations where they enjoyed dancing and delicious foods. Leszczynski was a great gourmet and — attention — Marcel Proust’s famous madeleines have been “invented” in his kitchens.

Magdalenki

Magdalenki Marcela Prousta / Marcel Proust’s madeleines

Stanisław Leszczyński wzniósł pomnik Ludwika XV w centrum placu. Brązową statuę zniszczono w czasie rewolucji 1789. Jego odbudowa była niemożliwa. Lud Nancy ufundował i postawił w tym miejscu statuę Stanisława Leszczyńskiego, która ciągle istnieje. Imię „Stanislasa” noszą liczne obiekty miejskie: nawet współczesny tramwaj nazywany jest „Stanem”.

Stanislaw Leszczynski had a statue of Louise XV erected in the center of the plaza. The bronze figure of the king was destroyed in the 1789 revolution. Installing a new one was not possible. Eventually people of Nancy founded and placed, in the same spot, a statue of  Stanislas Leszczynski which  stands there to this day. His name has been given to many features in Nancy: even the streetcar is called “Stan”.

Statue of Stanislas Leszczynski

Leszczyński był także wybitnym publicystą politycznym. Napisał, między innymi, dzieło zatytułowane Głos wolny wolność ubezpieczający. Uważa się ponadto, że jest twórcą pierwszej koncepcji zjednoczonej w pokoju Europy.

Leszczyński — Król Polski i Książe Lotaryngii czeka na wielką powieść o sobie.

Leszczynski was a notable political writer as well. He authored, among others, a work titled Voice of freedom, freedom’s guarantee. Moreover, he is considered to be the original source of the idea of a “European union united in peace.”

Leszczynski — King of Poland and Duke of Lorraine is waiting for a novel about his fascinating life.

29 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time

Nasz Teatr / Our Theatre

TEATR POLSKI THE POLISH THEATRE

Teatr Polski w Poznaniu należy do budynków, które lubię najbardziej. Ładna, choć skromna siedziba Teatru ma bajkowe czerwono-złote wnętrze przypominające bombonierkę. Nie budynek jest jednak najważniejszy, lecz – oczywiście – scena, dynamiczny zespół i miła widownia. Tutaj jako mała dziewczynka widziałam najznakomitsze utwory dramatyczne.

_____

Among many interesting buildings The Polish Theatre in Poznań belongs to my favorites.  This theatre is housed in a nice but humble structure whose magical red and gold interior resembles a bonbon box.  Its stage, its dynamic acting company and a fine audience are, of course, more important than the structure itself. On this stage I have seen, as a little girl, many great plays .

 BONBON BOX 1

Teatr Polski w Poznaniu ma  piękną przeszłość i, przypuszczam, wielki problem, ale przede wszystkim muszę opisać wyjątkowe dzieje tej sceny.

Teatr został założony w roku 1875, w czasach zaborów, kiedy Polska była podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Miasto Poznań należało do pruskiej części naszego państwa, nieistniejącego w XIX wieku.

_____

The Polish Theatre in Poznań has a fascinating history, a glorious past and, in my opinion, a big problem. But let me tell first about its origins.

The Polish Theatre in Poznań was founded in 1875, in the historic times of Polish annexation, when Poland was partitioned between Prussia, Austria and Russia and did not existed as an autonomous state. The city of  Poznań  was then part of Prussia.

BONBON BOX 2

“Mój” Teatr  został ulokowany w specjalnie wzniesionym budynku na ulicy Berlińskiej (obecnie 27 grudnia). Kto go wybudował w tych ciężkich czasach? Wyjaśnieniem jest napis „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”, którym ozdobiono fasadę budynku. Było wielu fundatorów i donatorów, między innymi znana aktorka Helena Modrzejewska / Helena Modjeska (Patrz zdjęcie poniżej), którzy ofiarowali pieniądze, a nawet swoje posiadłości w celu zrealizowania tego projektu. Modrzejewska / Modjeska kilka razy tutaj występowała.

_____

„My” theatre was established in a building  especially constructed for it, located on Berlin Street (currently December 27th Street). Who built it in such difficult and grim times? The inscription „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”  which adorns the theatre’s façade  provides the answer to this question. Many founders and benefactors have contributed to the theatre’s creation, donating  money or even their estates. One of such patrons was the famous actress Helena Modrzejewska / Modjeska, who performed in the theatre on several occasions.

HELENA MODJESKA

Uzyskanie zgody pruskiego rządu na budowę nie było łatwe. Ostatecznie jej udzielono pod jednym warunkiem: „Budynek musi być schowany w głębi działki. Nie może stać z przodu ulicy”. Teatr Polski został wzniesiony na podwórzu bardzo wysokiej kamienicy (Spójrz na czerwoną strzałkę, która wskazuje ją na zdjęciu poniżej). Mimo to Teatr Polski „[…] stanowił ostoję polskiej tradycji i kultury, będąc znakiem oporu przeciwko polityce ograniczeń, uprawianej przez pruskich zaborców.” Ludzie kochali teatr i utrzymywali go przez długi czas.

_____

Obtaining permission from the Prussian government to build the theatre was not an easy task. In the end it was granted on one condition: The building had to be hidden deeply inside the plot,  behind the houses lining the street. Hence, the theatre was built in the back yard of a high apartment house (as indicated by a red arrow in photo below). In spite of all the obstacles and difficulties the theatre has been „[.] acting as a mainstay of Polish tradition and culture, and as a sign of resistance against the restrictive policies of the Prussian partition authorities. It has been loved by people and provided by them for a very long time.”

CZERWONA STRZAŁKA

Teraz, w wolnej Polsce, ta frontowa kamienica nie istnieje. Częściowo uszkodzona w czasie II wojny światowej została całkowicie rozebrana przez lokalne władze w roku 1976. Teatr Polski odsłonił się i uzyskał obszerny plac! Miało to symboliczną wymowę.

Pamięć o inicjatywie starych mieszkańców-budowniczych z wolna zaciera się. W wolnej Polsce wyłoniła się idea ponownej zabudowy tego niezwykłego placu! Wybuchła gorąca dyskusja. Przedstawiciele lokalnych władz obiecali zachować otwartą przestrzeń przez Teatrem Polskim. Nikt nie wie, co to znaczy. W czasach pruskich teatr także miał otwarte przejście przez kamienicę (Możesz obejrzeć koniec tego pasażu na fotografii poniżej).

_____

Now in free Poland the apartment house which used to hide the theatre no longer exists. It had been partially destroyed during World War II and was completely dismantled by the local government in 1976. The Polish Theatre has been rendered visible, standing amid a spacious square! This fact had a symbolic meaning.

With time, the initiative of the city’s former inhabitants and builders has  vanished from peoples’ memory. The idea of returning the unusual square to its original state (that is, of constructing a tall structure in front of the theatre) has emerged in free Poland.  A sizzling discussion has begun. Although members of the local government have promised to preserve the open space in front of the building, it is not clear what that means, since originally there existed an open passage to the theatre through the apartment building as well. (The end of this passage may be seen in the photo below.)

PASAŻ

Mój ulubiony teatr rzeczywiście ma problem.

_____

My favorite theatre indeed has a problem.

Z lotu ptaka

22 Komentarze

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, Tajemnice / Secrets, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time, Wielcy Polacy / Great Poles

440 years ago in Poland …

The Warsaw Confederation was an important event in European history.

Konfederacja Warszawska

On January 28, 1573, the Articles of the Warsaw Confederation were signed by the king and the nobility, granting religious freedoms in Poland and in Lithuania.

The aim of these new laws, introduced in the aftermath of the St Bartholomew’s Day Massacre which had occurred in Paris in August 1572, was to avoid similar incidents.

“Certainly, the wording and substance of the declaration of the Confederation of Warsaw of 28th January 1573 were extraordinary with regards to prevailing conditions elsewhere in Europe; and they governed the principles of religious life in the Republic for over two hundred years.” (Prof. Norman Davies)


The Declaration of the Confederation of Warsaw

The document comes from the Royal archives. Physical condition: an original, written in Polish and Latin, parchment leaf, measurements: 640x350x160 mm, 206 seals. In the 19th century the ink was already faded; the seals are in a good condition.

In 2003, the text of the Warsaw Confederation was added to UNESCO’s Memory of the World Programme

MEMORY

From http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/

The death of the last Jagiellonian King (7 July 1572) took place when the reform of the political system was still incomplete. What made matters worse was the fact that there were no legal measures which would enable the state to function effectively during the interregnum when there was no king. The end of the male line of the Jagiellonian dynasty became a real challenge for the newly strengthened Union of Lublin between Poland and Lithuania. It was feared that separatist trends might prevail, especially in Lithuania, and that the integrity of the state might be threatened. There also existed a threat of two rulers being elected and the election of an unsuitable candidate might have brought about the destruction of religious stability in the country.

The approval of the Confederation of Warsaw prevented a political crisis from happening. In order to maintain the existing legal order it was necessary to make all citizens unconditionally abide by any decision taken in a body. Of such character was the general convention, which took place in Warsaw in January 1573, which approved the confederation. The confederation created a legal basis for a new political system and at the same time secured the unity of the state which had been inhabited for generations by communities from different ethnic backgrounds (Poles, Lithuanians, Russians, Germans, Georgians and Jews) and of different denominations. Religious life in late 16th century Poland, situated between Moscow, Turkey and Western Europe torn by religious conflicts, was of an exceptional character. This country became what Cardinal Hozjusz called “a place of shelter for heretics”. It was a place were the most radical religious sects, trying to escape persecution in other countries of the Christian world, sought refuge. All religious sects in Poland enjoyed tolerance as such was the King’s will. The confederation officially legalized this situation and introduced the rule of peaceful co-existence for nobles of all denominations.

15 Komentarzy

Filed under Historia Polski / History of Poland