Tag Archives: Norman Davis

Najjaśniejsza Rzeczpospolita / The Most Serene Republic

elekcjaPierwsza wolna elekcja 1573 / The free election of 1573

Mam zaszczyt przedstawić prof. Normana Davisa, brytyjskiego historyka walijskiego pochodzenia, mówiącego o historii Polski.

Europe

I have the honour of introducing to you Professor Norman Davis, a British historian of Welsh descent, speaking on Polish history.

3 Komentarze

Filed under Historia Polski / History of Poland

Powstanie 44

Wybitny historyk, Norman Davis, tak oto napisał w swojej książce pt. Powstanie 44: „Pokolenie 44 w Polsce było wyjątkowe pod wieloma względami. Należeli do niego córki i synowie patriotycznych rodzin, które zaledwie ćwierć wieku przed powstaniem zebrały owoce odzyskania niepodległości swojej ojczyzny . […] Ich Ojczyzna nie miała takich ludzi ani nigdy przedtem, ani potem”.

Z kolei Jan Paweł II, duchowny oraz pisarz, co zawsze w naszym muzeum literackim podkreślamy, pośród wielu innych wygłosił taką opinię o Powstaniu Warszawskim: „Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo”.

[Na zdjęciu pochodzącym z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się dom przy ul. Siennej 19 w Warszawie, w którym mieszkała wraz z rodziną Maria Szczepańska, przyszła Kuncewiczowa, w latach 19oo – 1906. W czasie Powstania na Siennej toczyły się ciężkie walki. W archiwum MPW znajdują się liczne fotografie, które ten czas dokumentują].

Dodaj komentarz

Filed under Rocznice/ Anniversaries