Category Archives: Iluminacje / Illuminations

Mój latający dywan / My Flying Carpet

Dedicated to tkmorin and my international readers.

Shortly  after my announcement of a long break in writing my blog, I have received a new  award nomination from tkmorin, a creator of a brilliant blog on the subject of history of Canada.

rose-of-kindness-award

What a wonderful coincidence: thank you, friend! As before, after the nomination by Stephanie and by Marcela, I haven’t had time to implement the necessary procedure required in such situation. However, I’ve decided to thank you in a different, rather unusual way.

I’m extending to you, tkmorin, a virtual invitation to Poland with a photo showing the Poland Travel Guide Polska / Poland with my favourite wooden Polish birds perching on top of the book.

ptaszki1

I am truly happy to be a member of the blogger’s society. It means so much to me for a reason completely inconceivable to citizens of the free world. For a long time I lived in a communist state, practically without open borders. Many years ago meeting people from other lands in Poland was almost a miracle for a humble citizen, and talking to them—hard or quite impossible due to our poor knowledge of foreign languages. This has been changing slowly at first, and recently much more quickly. In spite of this change, however,  I continue to be amazed that I am able to  ‘talk’ to so many people all over the world, from each continent (excluding Antarctica), from over 60 countries , and that they are reading my blog. So this blog at wordpress.com is like a magic carpet from a beautiful tale. You can see a part of it below under the title A Whole New World:

Of course I am not a beautiful, young princess, but sometimes I feel like a girl flying through the skies, gazing at the following people (in the alphabetical order, with the exception of tkmorin) :

tkmorin

Agroekonomija from Serbia

Andrzej from Poland

Bente from Norway

Cheyenne from US

Chris from Indonesia

Elisabeth from France

Jan from Belgium

Joseph from India

Katy from Czech Republic

Martha from Italy

Marsha from US

Micheline from  Canada

Ralph from Spain

Maria and Tim from US

Marcela from US

Uzoma from Nigeria

Rebecca from Canada

Przemysław from Poland

Sigoese from Indonesia

Stephanie from US

Razca from Romania

Wendy from US

Virginia from US

Volfee from Poland …

It’s a never-ending list; I have to stop!

Once more: so long, everybody!

Wanda

22 Komentarze

Filed under Iluminacje / Illuminations, Mapa podróży / Travel Map, Nagroda. Nominacja / Award. Nomination, Polecamy! / Recommended by us!, Tajemnice / Secrets

Lepsze niż najlepszy wiersz / Better Than the Best Poem

7 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations, Tajemnice / Secrets

Krótka przerwa / A short break

To jest Felusia.

Felusia nie lubi komputerów …

Idziemy na spacer!

_______________________

Her name is Felusia.

Felusia doesn’t like computers …

We are going for a walk!

_______________________

Na razie / so long / à bientôt!

FELUSIA_1

 

21 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations

Wejście / An Entrance

zima 122

[…] Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

[…] My heart grew weary
From joy,
Despair,
Ardor,
Hope.

[Czeslaw Milosz]

20 Komentarzy

Filed under Arcydzieło literackie / The Masterpiece in Literature, Iluminacje / Illuminations, Poetry / Poezja, Poezja / Poetry, Wielcy Polacy / Great Poles

Chanuka / Hanukkah

lampka_chanukowa

[Hanukkah lamp from The Nadwislanskie Museum collection]

Chanuka nadchodzi.

Hanukkah is coming.

HANUKKAH IN YIDDISH

Pierwsza świeca zapłonie w sobotę wieczorem, w wigilię święta.

The first candle will be lit soon, Saturday night, on the holiday’s eve.

Wspominamy w Kazimierzu dużą wspólnotę żydowską, która żyła tutaj od XIV wieku aż do chwili wypędzenia jej i zamordowania  przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Siła wyobraźni przywołuje Kuźmir i jego królewskich Żydów, ich „Ah Lichtige Hanukkah”, radosne święto.

In Kazimierz Dolny we remember a large Jewish community which lived here from the 14th century until its members were exiled from the town and murdered by the Nazis during the Second World War. The power of imagination recalls today the past: Royal Jews of Kuzmir and their „Ah Lichtige Hanukkah”, a joyful festival.

Chanuka, zwana też festiwalem światła, jest ośmiodniowym świętem, upamiętniającym powstanie Żydów przeciwko Syryjczykom w II wieku przed Chrystusem, i ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej. Antioch, król Syrii, rządzący wówczas Judeą, rozkazał wznieść ołtarz Zeusa w świątyni. Tak zrobiono. Jednak zbuntowani Żydzi, dowodzeni przez Judę Machabeusza, odnieśli w walce zwycięstwo. Oczyszczono świątynię, wzniesiono nowy ołtarz. Zgodnie z zaleceniem Talmudu, oliwa powinna płonąć w menorze (candelabrum) zawsze, tymczasem tradycja głosi, że zapas, który mieli Żydzi mógł wystarczyć tylko na jeden dzień. A jednak oliwa paliła się przez osiem, można więc było w tym czasie pozyskać świeżą. Ośmiodniowe święto ustanowiono na pamiątkę tego wydarzenia, ocenianego jako cud.

Hanukkah, also known as the Festival of Lights, is an eight-day holiday   memorializing the Jewish revolt against the Syrians in the 2nd century B.C.E. and the rededication of the Holy Temple in Jerusalem.  Judea was, at that time, ruled by the Empire of Syria whose king Antiochus outlawed Judaism and ordered an altar to Zeus to be erected in the Temple. Jews, led by Judah Maccabee won the uprising.  The temple was cleansed and a new altar was built. According to the Talmud, olive oil was needed for the menorah (candelabrum) in the Temple, which was required to burn throughout the night every night. The story says that there was only enough oil to burn for one day, yet it burned for eight days, the time needed to prepare a fresh supply of oil for the menorah. An eight-day festival was declared to commemorate this miracle.

 

A book by I. B. Singer

[The Power of Light by I. B. Singer]

 

Istotą święta jest wzniecanie płomieni w specjalnej menorze o 9. ramionach, zwanej też Hanukiją. Następna świeca jest rozpalana kolejnego wieczoru, aż do ósmego, kończącego święto. Tradycyjne dania chanukowe obejmują latkes, placki ziemniaczane, i inne smażone potrawy, które mają przypominać, jak istotna jest oliwa. Każdego wieczoru krewni i przyjaciele przekazują sobie świąteczne podarunki, takie jak książki i gry.

The festival is observed by the kindling of the lights of  a special, nine-branched Menorah or Hanukiah.One additional light is added on each night of the holiday, progressing to eight on the final night. Traditional dishes eaten at Hanukkah include latkes (potato pancakes) and other fried foods to commemorate the importance of oil. Many families exchange small gifts each night, such as books or games.

 

DSC_DREIDELS

 

Dzieci bawią się zabawką zwaną dreidel. Jest to czterościenny bączek, pokryty hebrajskimi literami, które wyrażają cud oliwy. Chanuka to radosny czas świętowania w rodzinach.

Children play with dreidels, four-sided spinning tops with Hebrew letters imprinted on each side and which refer to the miracle of the oil.  It is a time for families and friends to rejoice and celebrate together.

8 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations

Biblioteka / Library

Melk Abbey Library1b-w

2 grudnia 2012 zmarł w wieku 64 lat Tadeusz Kozłowski, bibliofil (i dawny menedżer polskiej TV). Jego przyjaciele napisali w pożegnalnym tekście: „Przeszedł do innego księgozbioru”.

„Zawsze wyobrażałem sobie, że raj będzie biblioteką”- Jorge Luis Borges  (1899 —1986), Poema de los Dones.

Tadeusz Kozłowski, a bibliophile (and a former Polish TV menager), passed away at the age of 64 on December, 2 2012.  In his obituary his friends wrote that Mr. Kozlowski „moved to a different book collection”.

„I have always imagined that Paradise will be a kind of library” – Jorge Luis Borges (1899 —1986)  Poema de los Dones.

http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/zegnaj-tadeuszu_32825.html

Fotografie wykonano w opactwie Melk w Austrii / Photo taken in Melk Abbey, Austria

Dodaj komentarz

Filed under Iluminacje / Illuminations, Nekrologi / Obituaries

Dom / House

Mama1

Wiersz Marii Cepeusz. Poem by Maria Cepeusz

[Bilingual Version]

The photograph was taken in Wilno / Vilnius / ווילנע

___________________________________________________________________________________

Dom II

W domu starców
mieszkają dzieci –
same sieroty.
Są piękne, złośliwe, łakome
i ciekawe świata,
który traci szczegóły i wygładza się
w dalekowzrocznych oczach:
jest kolorową ptaszarnią
lub drogą przez nieprzebyty las.
I tu, i tam pojawia się mama,
choćby po raz kolejny
chciała zniknąć z rodzinnego pliku.
W domu starców
dzieci znów są bezzębne,
lecz przed sobą mają przyszłość:
ukołyszę je do snu,
kiedy przyjdzie ich czas.

___________________________________________________________________________________

House II

In the old people’s home
children dwell –
all orphans.
Beautiful, nasty, greedy,
and curious about the world
which loses definition and sharpness
in farsighted eyes:
It is a colorful aviary
Or a path through an impenetrable forest.
Here and there a mother appears
Even though she yearns yet again
To disappear from  the family album.
In the old people’s home
Children are toothless again,
But their future lays open:
when the time comes
I will gently rock them to sleep.

6 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations, Poetry / Poezja, Poezja / Poetry, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time

Dlaczego stary papież uprawiał poezję? / Why did Old Pope Write Poems?

Takie pytanie postawiliśmy w Domu Kuncewiczów kilka razy. Przecież człowiek tak popularny jak Jan Paweł II, uważnie obserwowany i słuchany przez ludzi całego świata, dzięki mediom i publikacjom mógł przekazać wszystko wszystkim, niekoniecznie językiem literackim. A jednak na trzy lata przed śmiercią napisał Tryptyk rzymski. Dlaczego? Czy są treści, które można wyrazić tylko poprzez twórczość poetycką?

W celu udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie analizie i interpretacji poddano swego czasu w kazimierskim muzeum literackim utwór Karola Wojtyły pt. Pieśń o Bogu ukrytym. Zawiera on słowa: „ […] zmieszała się chwila i wieczność”, które być może stanowią i początek, i koniec rozważań. Między nimi jednak jest tajemnica, która wolno odsłania się w trakcie lektury.

W programie kazimierzowskich spotkań było także miejsce dla innych papieży, uprawiających literaturę. Jeden z nich, Eneasz Sylwiusz Piccolomini  (1405–1464), nosił imię Piusa II. Jest twórcą  komedii Chryzis oraz Listów przyjacielskich. Drugi, Maffeo Barberini (1568–1644),  Urban VIII,  poeta-łacinnik, mecenas sztuki, nagrodził Polaka, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Laurem Poetyckim”.

Dodaj komentarz

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Iluminacje / Illuminations, Piękne książki / Beautiful Books, Polecamy! / Recommended by us!

Magdalenki

Serdecznie zapraszam na wrześniową „Niedzielę literacką” poświęconą I tomowi W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Anons potrzebny już dzisiaj, bo W stronę Swanna nie jest krótką książką.

Będą prawdziwe Magdalenki.

Osobom, które nie mogą przyjść, bo – na przykład – mieszkają na antypodach, podaję przepis.

Magdalenki

3 jajka

100 g cukru

150 g mąki

100 g masła

skórka z cytryny lub pomarańczy

Ubić jajka z cukrem. Do masy dodać mąkę, a następne rozpuszczone i schłodzone masło oraz startą skórkę. Pieczenie odbywa się w foremkach w kształcie muszelek, które trzeba napełnić do ¾ wysokości. Czas: 7 – 12 minut ( Proszę testować, czas pieczenia zależy od wielkości foremek). Temperatura: 200 st. C.

Co się dzieje, kiedy sięgamy po magdalenkę? Jak można odzyskać utracony czas?

 

 

Dodaj komentarz

Filed under Iluminacje / Illuminations

Królowa wiślanych miast

W Polsce Maria Kuncewiczowa żyła w pięciu pięknych miejscowościach, położonych nad Wisłą. Są to Warszawa, Płock, Włocławek, Kraków i Kazimierz Dolny. Pisarka była szczególnie czuła na urodę tej rzeki. Najdoskonalszy jej opis powstał w Kazimierzu. Tekst pt. Najważniejsza sprawa lata, który został zamieszczony w przedwojennej „Gazecie Polskiej”, jest poza wszystkim najpełniejszym ujęciem naturalnego i kulturowego fenomenu, jakim jest miasteczko. Świadczy też o  botanicznym znawstwie autorki. Esej nie stracił swojej aktualności i współcześnie może służyć promocji Kazimierza: „[…] tu nie brak niczego, czym Polska czaruje”.

Fotografia przedstawia stary Włocławek.

Dodaj komentarz

Filed under Iluminacje / Illuminations