Tag Archives: Jan Pawel II

Pamiętam / I Remember

Assassination Attempt

13 maja 1981, to dzień który na zawsze wrył się w moją pamięć.

May 13, 1981, was a day that will forever be etched into my memory.

Papal Assassination Attempt

Usiłowanie zabójstwa papieża, Jana Pawła II!

Assassination Attempt on Pope John Paul II!

Papież umarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat.

He has died April 02, 2005, at the age of 84 .

5 Komentarzy

Filed under Rocznice/ Anniversaries, Rok Polski / The Polish Year, Wielcy Polacy / Great Poles

Przestrzeń słowa / The Space of the Word

[Karol Wojtyła was an unknown Polish poet long before he became known to the world as Pope John Paul II.]

Jan Paweł II – Papież Rodziny: oto hasło obchodów tegorocznego  Dnia Papieskiego, który przypada na 14 października 2012.

Orędownik rodziny, wybitny duchowny był znakomitym pisarzem, o czym nieustająco w muzeum literackim przypominamy.

3 Komentarze

Filed under Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Piękne książki / Beautiful Books

Dlaczego stary papież uprawiał poezję? / Why did Old Pope Write Poems?

Takie pytanie postawiliśmy w Domu Kuncewiczów kilka razy. Przecież człowiek tak popularny jak Jan Paweł II, uważnie obserwowany i słuchany przez ludzi całego świata, dzięki mediom i publikacjom mógł przekazać wszystko wszystkim, niekoniecznie językiem literackim. A jednak na trzy lata przed śmiercią napisał Tryptyk rzymski. Dlaczego? Czy są treści, które można wyrazić tylko poprzez twórczość poetycką?

W celu udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie analizie i interpretacji poddano swego czasu w kazimierskim muzeum literackim utwór Karola Wojtyły pt. Pieśń o Bogu ukrytym. Zawiera on słowa: „ […] zmieszała się chwila i wieczność”, które być może stanowią i początek, i koniec rozważań. Między nimi jednak jest tajemnica, która wolno odsłania się w trakcie lektury.

W programie kazimierzowskich spotkań było także miejsce dla innych papieży, uprawiających literaturę. Jeden z nich, Eneasz Sylwiusz Piccolomini  (1405–1464), nosił imię Piusa II. Jest twórcą  komedii Chryzis oraz Listów przyjacielskich. Drugi, Maffeo Barberini (1568–1644),  Urban VIII,  poeta-łacinnik, mecenas sztuki, nagrodził Polaka, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Laurem Poetyckim”.

Dodaj komentarz

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Iluminacje / Illuminations, Piękne książki / Beautiful Books, Polecamy! / Recommended by us!

Powstanie 44

Wybitny historyk, Norman Davis, tak oto napisał w swojej książce pt. Powstanie 44: „Pokolenie 44 w Polsce było wyjątkowe pod wieloma względami. Należeli do niego córki i synowie patriotycznych rodzin, które zaledwie ćwierć wieku przed powstaniem zebrały owoce odzyskania niepodległości swojej ojczyzny . […] Ich Ojczyzna nie miała takich ludzi ani nigdy przedtem, ani potem”.

Z kolei Jan Paweł II, duchowny oraz pisarz, co zawsze w naszym muzeum literackim podkreślamy, pośród wielu innych wygłosił taką opinię o Powstaniu Warszawskim: „Warszawa padła, ale zwyciężyła. Powstanie narodowe zapisało się w historii jako zew patriotyzmu, jako niezniszczalna legenda. Z tego wynika wolna Rzeczpospolita, wyrasta dla nas kanon wartości i postaw takich jak: umiłowanie ojczyzny, wierność ideałom, zdolność do poświęcenia się dla innych. Te postawy żyją, są obecne wśród nas, wyrażają dbałość o historyczne dziedzictwo”.

[Na zdjęciu pochodzącym z archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się dom przy ul. Siennej 19 w Warszawie, w którym mieszkała wraz z rodziną Maria Szczepańska, przyszła Kuncewiczowa, w latach 19oo – 1906. W czasie Powstania na Siennej toczyły się ciężkie walki. W archiwum MPW znajdują się liczne fotografie, które ten czas dokumentują].

Dodaj komentarz

Filed under Rocznice/ Anniversaries