Category Archives: Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum

A HISTORICAL MOMENT

KsiążkiKanonizacja Jana Pawła II 27 kwietnia 2014 roku była historycznym wydarzeniem dla Kościoła Katolickiego, lecz również dla… świata literatury. Zanim Jan Paweł II został papieżem, był nie tylko polskim księdzem o nazwisku Karol Wojtyła, ale i pisarzem. Jako stary papież napisał swój ostatni literacki tekst pt. Tryptyk rzymski.

Karol Wojtyła / Jan Paweł II jest wybitnym, lecz ciągle niedocenianym pisarzem metafizycznym.

Bibliografia Jana Pawla II (okres przedpontyfikalny)
Dramaty: Dawid, Hiob, Jeremiasz, Przed sklepem jubilera, Brat naszego Boga, Promieniowanie ojcostwa.

Poezja: Renesansowy psałterz i wiele innych wierszy.

The canonizations of Pope John Paul II April 27, 2014 was a historic moment for the Catholic Church and for… literary world as well. Until his election as pope John Paul II was not only a Polish priest named Karol Wojtyla but a writer too. As the old pope he has written his last literary text titled Roman Triptych.

Karol Wojtyła / John Paul II is an outstanding but still underestimated metaphysical writer.

Pope John Paul II bibliography (Pre-Pontifical Writings)
Plays: David,Job, Jeremiah,The Jeweller’s Shop,Our God’s Brother, Radiation of Fatherhood.

Poetry: Renaissance Psalter and many other poems.

9 Komentarzy

Filed under Arcydzieło literackie / The Masterpiece in Literature, Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Historia Polski / History of Poland, Piękne książki / Beautiful Books, Poetry / Poezja, Wielcy Polacy / Great Poles

The Da Vinci Viol in Poland!

Kindest regards, Wanda

17 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum

TO STUDY AND RELAX…

What can you see in the picture  at the top of my site? In this picture you can see University of Warsaw Library!

Location: Warsaw (Poland)
Architects: Marek Budzyński and Zbigniew Badowski

My kind greetings from Poland!

OKIENKOkatalogiHINC OMNIA                                                                                                                            Fot. Księgi:  P. Kania

22 Komentarze

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Mapa podróży / Travel Map

Uciec i powrócić / To Flee and To Come Back

Dedicated to Virginia who has shown interest in my native city  (Poznan, Poland)

Salve

To piękne i dziwne miasto / A beautiful and strange town

Częściowo zniszczone / Partially devastated

Stopniowo odnawiane / Gradually restored

Bałam się go jako dziecko / Daunting when I was a child

Teraz się nim cieszę / Now much enjoyed

Często je odwiedzam / I often visit it

Czasem ono odwiedza mnie we snach /

Sometimes it visits me in my dreams

27 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Mapa podróży / Travel Map

Kapliczki … / Roadside shrines

Kapliczki / Roadeside Shrines

…spotyka się na polskich drogach.  Zobaczysz tu więcej budynków, przypominających świątynki, a także posągów i krzyży, niż się spodziewasz.

are found along country roads in Poland. One can see more buildings resembling small chapels, statues of saints and crosses than one would expect.

kapl

12 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time

Nasz Teatr / Our Theatre

TEATR POLSKI THE POLISH THEATRE

Teatr Polski w Poznaniu należy do budynków, które lubię najbardziej. Ładna, choć skromna siedziba Teatru ma bajkowe czerwono-złote wnętrze przypominające bombonierkę. Nie budynek jest jednak najważniejszy, lecz – oczywiście – scena, dynamiczny zespół i miła widownia. Tutaj jako mała dziewczynka widziałam najznakomitsze utwory dramatyczne.

_____

Among many interesting buildings The Polish Theatre in Poznań belongs to my favorites.  This theatre is housed in a nice but humble structure whose magical red and gold interior resembles a bonbon box.  Its stage, its dynamic acting company and a fine audience are, of course, more important than the structure itself. On this stage I have seen, as a little girl, many great plays .

 BONBON BOX 1

Teatr Polski w Poznaniu ma  piękną przeszłość i, przypuszczam, wielki problem, ale przede wszystkim muszę opisać wyjątkowe dzieje tej sceny.

Teatr został założony w roku 1875, w czasach zaborów, kiedy Polska była podzielona pomiędzy Prusy, Austrię i Rosję. Miasto Poznań należało do pruskiej części naszego państwa, nieistniejącego w XIX wieku.

_____

The Polish Theatre in Poznań has a fascinating history, a glorious past and, in my opinion, a big problem. But let me tell first about its origins.

The Polish Theatre in Poznań was founded in 1875, in the historic times of Polish annexation, when Poland was partitioned between Prussia, Austria and Russia and did not existed as an autonomous state. The city of  Poznań  was then part of Prussia.

BONBON BOX 2

“Mój” Teatr  został ulokowany w specjalnie wzniesionym budynku na ulicy Berlińskiej (obecnie 27 grudnia). Kto go wybudował w tych ciężkich czasach? Wyjaśnieniem jest napis „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”, którym ozdobiono fasadę budynku. Było wielu fundatorów i donatorów, między innymi znana aktorka Helena Modrzejewska / Helena Modjeska (Patrz zdjęcie poniżej), którzy ofiarowali pieniądze, a nawet swoje posiadłości w celu zrealizowania tego projektu. Modrzejewska / Modjeska kilka razy tutaj występowała.

_____

„My” theatre was established in a building  especially constructed for it, located on Berlin Street (currently December 27th Street). Who built it in such difficult and grim times? The inscription „Naród sobie” / „The Nation Unto Itself”  which adorns the theatre’s façade  provides the answer to this question. Many founders and benefactors have contributed to the theatre’s creation, donating  money or even their estates. One of such patrons was the famous actress Helena Modrzejewska / Modjeska, who performed in the theatre on several occasions.

HELENA MODJESKA

Uzyskanie zgody pruskiego rządu na budowę nie było łatwe. Ostatecznie jej udzielono pod jednym warunkiem: „Budynek musi być schowany w głębi działki. Nie może stać z przodu ulicy”. Teatr Polski został wzniesiony na podwórzu bardzo wysokiej kamienicy (Spójrz na czerwoną strzałkę, która wskazuje ją na zdjęciu poniżej). Mimo to Teatr Polski „[…] stanowił ostoję polskiej tradycji i kultury, będąc znakiem oporu przeciwko polityce ograniczeń, uprawianej przez pruskich zaborców.” Ludzie kochali teatr i utrzymywali go przez długi czas.

_____

Obtaining permission from the Prussian government to build the theatre was not an easy task. In the end it was granted on one condition: The building had to be hidden deeply inside the plot,  behind the houses lining the street. Hence, the theatre was built in the back yard of a high apartment house (as indicated by a red arrow in photo below). In spite of all the obstacles and difficulties the theatre has been „[.] acting as a mainstay of Polish tradition and culture, and as a sign of resistance against the restrictive policies of the Prussian partition authorities. It has been loved by people and provided by them for a very long time.”

CZERWONA STRZAŁKA

Teraz, w wolnej Polsce, ta frontowa kamienica nie istnieje. Częściowo uszkodzona w czasie II wojny światowej została całkowicie rozebrana przez lokalne władze w roku 1976. Teatr Polski odsłonił się i uzyskał obszerny plac! Miało to symboliczną wymowę.

Pamięć o inicjatywie starych mieszkańców-budowniczych z wolna zaciera się. W wolnej Polsce wyłoniła się idea ponownej zabudowy tego niezwykłego placu! Wybuchła gorąca dyskusja. Przedstawiciele lokalnych władz obiecali zachować otwartą przestrzeń przez Teatrem Polskim. Nikt nie wie, co to znaczy. W czasach pruskich teatr także miał otwarte przejście przez kamienicę (Możesz obejrzeć koniec tego pasażu na fotografii poniżej).

_____

Now in free Poland the apartment house which used to hide the theatre no longer exists. It had been partially destroyed during World War II and was completely dismantled by the local government in 1976. The Polish Theatre has been rendered visible, standing amid a spacious square! This fact had a symbolic meaning.

With time, the initiative of the city’s former inhabitants and builders has  vanished from peoples’ memory. The idea of returning the unusual square to its original state (that is, of constructing a tall structure in front of the theatre) has emerged in free Poland.  A sizzling discussion has begun. Although members of the local government have promised to preserve the open space in front of the building, it is not clear what that means, since originally there existed an open passage to the theatre through the apartment building as well. (The end of this passage may be seen in the photo below.)

PASAŻ

Mój ulubiony teatr rzeczywiście ma problem.

_____

My favorite theatre indeed has a problem.

Z lotu ptaka

22 Komentarze

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Dzieje inteligencji polskiej XIX i XX wieku / The Polish Intelligentsia and its History (XIX-XX century), Historia Polski / History of Poland, Polecamy! / Recommended by us!, Tajemnice / Secrets, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time, Wielcy Polacy / Great Poles

Mikołajek po łacinie! / Little Nicholas translated into Latin!

🙂 HIT BOOK IN VATICAN 🙂

Habent sua fata libelli

Książki mają swoje losy

Books have their destiny

7fdc2de3029473aa061da31b6b7f394d

“Maria Gallica Cruenta”) and by Elizabeth Antébi (alias “Sanctaedes Dusselpaganica Lustralunda”
Marie-France Saignes (who changed her name into a self-ironic “Maria Gallica Cruenta”) and by Elizabeth Antébi (alias “Sanctaedes Dusselpaganica Lustralunda”)

7 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Piękne książki / Beautiful Books

Szpulka / A Spool

W zakamarkach Domu Kuncewiczów znalazłam amerykańską szpulkę

z brązową tasiemką.

In a dark corner of Maria and Jerzy Kuncewicz House I have found an American spool of brown ribbon.

A Ribbon Spool

W środku był negatyw czarno-białej fotografii.

Inside I found a negative of a black and white photo.

Wywołałam negatyw i zobaczyłam piękne zdjęcie  Marii.

I developed the negative and I saw a beautiful picture of Maria

2

Kto i dlaczego włożył „ją” do szpulki?

Who and why put „her” into this spool?

3

Małe tajemnice życia …

Life’s little secrets …

13 Komentarzy

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Maria Kuncewiczowa i jej rodzina / Maria Kuncewicz and her Family, Niedyskrecje / Indiscreetness, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time

Dlaczego stary papież uprawiał poezję? / Why did Old Pope Write Poems?

Takie pytanie postawiliśmy w Domu Kuncewiczów kilka razy. Przecież człowiek tak popularny jak Jan Paweł II, uważnie obserwowany i słuchany przez ludzi całego świata, dzięki mediom i publikacjom mógł przekazać wszystko wszystkim, niekoniecznie językiem literackim. A jednak na trzy lata przed śmiercią napisał Tryptyk rzymski. Dlaczego? Czy są treści, które można wyrazić tylko poprzez twórczość poetycką?

W celu udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie analizie i interpretacji poddano swego czasu w kazimierskim muzeum literackim utwór Karola Wojtyły pt. Pieśń o Bogu ukrytym. Zawiera on słowa: „ […] zmieszała się chwila i wieczność”, które być może stanowią i początek, i koniec rozważań. Między nimi jednak jest tajemnica, która wolno odsłania się w trakcie lektury.

W programie kazimierzowskich spotkań było także miejsce dla innych papieży, uprawiających literaturę. Jeden z nich, Eneasz Sylwiusz Piccolomini  (1405–1464), nosił imię Piusa II. Jest twórcą  komedii Chryzis oraz Listów przyjacielskich. Drugi, Maffeo Barberini (1568–1644),  Urban VIII,  poeta-łacinnik, mecenas sztuki, nagrodził Polaka, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, „Laurem Poetyckim”.

Dodaj komentarz

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Iluminacje / Illuminations, Piękne książki / Beautiful Books, Polecamy! / Recommended by us!

Książka-potwór czy arcydzieło?

 

Mam najsłynniejszą i – podobno – najtrudniejszą książkę świata: wreszcie ją kupiłam! To literacka legenda, sensacja, curiosum: Finneganów tren (Finnegans Wake) Jamesa Joyce’a. Oto plon trzynastoletniego wysiłku tłumacza, Krzysztofa Bartnickiego, który w jednym z radiowych wywiadów stwierdził, że warto tej książce, jak kobiecie, poświęcić całe życie. Oczywiście można zadać tradycyjne pytanie, powtarzane od premiery dzieła, czyli od 4 maja 1939 roku. Po co komu 628 stron zwariowanego tekstu, którego pisanie zabrało samemu Joyce’owi 17 lat? Nie dowiesz się, jeśli nie przeczytasz książki. Na razie dokładnie ją przejrzałam i wpadłam w radosny nastrój, bo większość fraz skrzy się po prostu dowcipem i niebywałą inwencją językową.

Mówią o Finnegans Wake „poemat prozą”, „rebus”. Nie ma wątpliwości, że właśnie tak jest. Martin Heidegger napisał w eseju o Hölderlinie: „.Pramową jest jednak poezja, jako stanowienie bycia.” Jakie zatem „bycie” wykreował Joyce?

Jedyny kłopot, jaki mam, polega na tym, że nie umiem podjąć decyzji, w jakim tempie czytać. Strona dziennie? Wtedy skończę czytanie za niespełna dwa lata. Może więcej? Gdybym – jak Kuncewiczowie – znała osiem jeżyków obcych, byłoby mi łatwiej łamać poetyckie kody. Ale i oni mogliby mieć kłopoty, skoro Joyce, jak twierdzą znawcy, wprowadził do Finnegans Wake słowa pochodzące ze stu języków świata. Nic to! Analiza i interpretacja dzieła literackiego zawsze były moją pasją, podobnie jak rozwiązywanie równań. Sama przyjemność.

Ze strony 152 Finneganów trenu:

„Ej, Brunonie Nowlan, wyciągnij jęzor z kałamarza! Jako że nikt z was nie zna jawańskiego przypowieść starego bajarza podam we własnym przystępnym przekładzie. Allaboyu Młodszy, wyjmij głowę z tornistra. Audi, Joe. Peters! Exaudi factotum!”

 

2 Komentarze

Filed under Cymelium i curiosum / Keimélion and curiosum, Piękne książki / Beautiful Books, Polecamy! / Recommended by us!