Tag Archives: Vilnius

Dom / House

Mama1

Wiersz Marii Cepeusz. Poem by Maria Cepeusz

[Bilingual Version]

The photograph was taken in Wilno / Vilnius / ווילנע

___________________________________________________________________________________

Dom II

W domu starców
mieszkają dzieci –
same sieroty.
Są piękne, złośliwe, łakome
i ciekawe świata,
który traci szczegóły i wygładza się
w dalekowzrocznych oczach:
jest kolorową ptaszarnią
lub drogą przez nieprzebyty las.
I tu, i tam pojawia się mama,
choćby po raz kolejny
chciała zniknąć z rodzinnego pliku.
W domu starców
dzieci znów są bezzębne,
lecz przed sobą mają przyszłość:
ukołyszę je do snu,
kiedy przyjdzie ich czas.

___________________________________________________________________________________

House II

In the old people’s home
children dwell –
all orphans.
Beautiful, nasty, greedy,
and curious about the world
which loses definition and sharpness
in farsighted eyes:
It is a colorful aviary
Or a path through an impenetrable forest.
Here and there a mother appears
Even though she yearns yet again
To disappear from  the family album.
In the old people’s home
Children are toothless again,
But their future lays open:
when the time comes
I will gently rock them to sleep.

6 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations, Poetry / Poezja, Poezja / Poetry, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time