Tag Archives: judah maccabee

Chanuka / Hanukkah

lampka_chanukowa

[Hanukkah lamp from The Nadwislanskie Museum collection]

Chanuka nadchodzi.

Hanukkah is coming.

HANUKKAH IN YIDDISH

Pierwsza świeca zapłonie w sobotę wieczorem, w wigilię święta.

The first candle will be lit soon, Saturday night, on the holiday’s eve.

Wspominamy w Kazimierzu dużą wspólnotę żydowską, która żyła tutaj od XIV wieku aż do chwili wypędzenia jej i zamordowania  przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Siła wyobraźni przywołuje Kuźmir i jego królewskich Żydów, ich „Ah Lichtige Hanukkah”, radosne święto.

In Kazimierz Dolny we remember a large Jewish community which lived here from the 14th century until its members were exiled from the town and murdered by the Nazis during the Second World War. The power of imagination recalls today the past: Royal Jews of Kuzmir and their „Ah Lichtige Hanukkah”, a joyful festival.

Chanuka, zwana też festiwalem światła, jest ośmiodniowym świętem, upamiętniającym powstanie Żydów przeciwko Syryjczykom w II wieku przed Chrystusem, i ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej. Antioch, król Syrii, rządzący wówczas Judeą, rozkazał wznieść ołtarz Zeusa w świątyni. Tak zrobiono. Jednak zbuntowani Żydzi, dowodzeni przez Judę Machabeusza, odnieśli w walce zwycięstwo. Oczyszczono świątynię, wzniesiono nowy ołtarz. Zgodnie z zaleceniem Talmudu, oliwa powinna płonąć w menorze (candelabrum) zawsze, tymczasem tradycja głosi, że zapas, który mieli Żydzi mógł wystarczyć tylko na jeden dzień. A jednak oliwa paliła się przez osiem, można więc było w tym czasie pozyskać świeżą. Ośmiodniowe święto ustanowiono na pamiątkę tego wydarzenia, ocenianego jako cud.

Hanukkah, also known as the Festival of Lights, is an eight-day holiday   memorializing the Jewish revolt against the Syrians in the 2nd century B.C.E. and the rededication of the Holy Temple in Jerusalem.  Judea was, at that time, ruled by the Empire of Syria whose king Antiochus outlawed Judaism and ordered an altar to Zeus to be erected in the Temple. Jews, led by Judah Maccabee won the uprising.  The temple was cleansed and a new altar was built. According to the Talmud, olive oil was needed for the menorah (candelabrum) in the Temple, which was required to burn throughout the night every night. The story says that there was only enough oil to burn for one day, yet it burned for eight days, the time needed to prepare a fresh supply of oil for the menorah. An eight-day festival was declared to commemorate this miracle.

 

A book by I. B. Singer

[The Power of Light by I. B. Singer]

 

Istotą święta jest wzniecanie płomieni w specjalnej menorze o 9. ramionach, zwanej też Hanukiją. Następna świeca jest rozpalana kolejnego wieczoru, aż do ósmego, kończącego święto. Tradycyjne dania chanukowe obejmują latkes, placki ziemniaczane, i inne smażone potrawy, które mają przypominać, jak istotna jest oliwa. Każdego wieczoru krewni i przyjaciele przekazują sobie świąteczne podarunki, takie jak książki i gry.

The festival is observed by the kindling of the lights of  a special, nine-branched Menorah or Hanukiah.One additional light is added on each night of the holiday, progressing to eight on the final night. Traditional dishes eaten at Hanukkah include latkes (potato pancakes) and other fried foods to commemorate the importance of oil. Many families exchange small gifts each night, such as books or games.

 

DSC_DREIDELS

 

Dzieci bawią się zabawką zwaną dreidel. Jest to czterościenny bączek, pokryty hebrajskimi literami, które wyrażają cud oliwy. Chanuka to radosny czas świętowania w rodzinach.

Children play with dreidels, four-sided spinning tops with Hebrew letters imprinted on each side and which refer to the miracle of the oil.  It is a time for families and friends to rejoice and celebrate together.

8 Komentarzy

Filed under Iluminacje / Illuminations