Tag Archives: 1981

Grudzień / December

DECEMBER1

Grudzień w Polsce jest piękny.
December in Poland is a beautiful month.

DECEMBER2

Grudzień w Polsce jest niebezpieczny.
December in Poland is a dangerous month.

Obituary of Fredom

[Wolność / Freedom]

Pamiętaj. 13 grudnia 1981

Remember. December 13, 1981

Solidarność

Stan wojenny w Polsce

Martial Law in Poland

Wojsko przejęło kontrolę nad państwem w „obronie socjalizmu”.

The military took control in Poland to „defend socialism”.

Władze czuły się zagrożone przez „Solidarność”.

Authorities felt threatened by the” Solidarity” trade union.

 Przywódców „Solidarności” internowano.

The military placed leaders of „Solidarity” under arrest.

W Katowicach spacyfikowano kopalnię „Wujek”.

In Katowice, southern Poland, pacification of ‘Wujek’ coal mine took place.

9. mężczyzn zabito, 21. zostało rannych.

As a result 9 men were killed, 21 got injured.

Pacyfikacja_kopalni_Wujek_4816431[Photo by Erazm Ciołek]

Tysiące aresztowano i prześladowano.

Thousands were arrested and persecuted.

Ostateczna liczba udokumentowanych ofiar śmiertelnych wynosi 90 osób.

The total number of recorded deaths was 90 people

Milion osób opuściło Polskę.

One million people left Poland.

Stan wojenny został zakończony 22 czerwca 1983.

Martial Law was ended on July 22, 1983.

A poezja?

And what about poetry?

POLISH POETRY1

 

16 Komentarzy

Filed under Pro publico bono, W poszukiwaniu straconego czasu / Auf der Suche nach der verlorenen Zeit / In Search of Lost Time