Daily Archives: 11 stycznia 2013

The Green Pegasus Prize!

pegaz-pegasus1

Nagroda Zielonego Pegaza ustanowiona przez WM …

The Green Pegasus Prize established by WM …

______________________________________________________________________________

Co to znaczy?!

What does it mean?!

________________________________________________________________________

Chcę wyjaśnić to w kilku ważnych zdaniach.

I would like to offer the following explanation.

________________________________________________________________________

I. Uzoma, bardzo dobry pisarz, nominował mnie i mój blog ALE KSIĄŻKI / AND YET THE BOOKS do dwóch nagród The Reader Appreciation Award and The Versatile Blogger Award.

I. Uzoma, a gifted writer, has nominated me, „Wanda” and my blog ALE KSIĄŻKI / AND YET THE BOOKS for both The Reader Appreciation Award and The Versatile Blogger Award.

readerappreciationaward

versatile-blogger-award

II. Byłam mu bardzo wdzięczna! Uzoma jest  uprzejmym przyjacielem, który daje nam, wspólnocie bloggerów, swój czas i uwagę, abyśmy poczuli się docenieni. Dziękuję jeszcze raz, Uzoma.

II. I was very  grateful! Uzoma is a gracious friend who gives us, a community of bloggers, his time and attention and makes us feel appreciated. Thank you once more, Uzoma.

________________________________________________________________________

III. Próbowałam wybrać swoich kandydatów do nominacji. To zbyt trudne zadanie. W przypadku pierwszej nagrody, The Reader Appreciation Award,  łatwiej wskazać osoby, które na to zasługują, ale ich aktywność (komentowanie) zależy także od osobowości bloggera. Nie potrafiłam również znaleźć najbardziej wszechstronnych blogów.

III. I attempted to choose my own candidates for the nominations. It proved to be a difficult task.  And, although in the case of The Reader Appreciation Award, it would not be impossible  to indicate bloggers  who deserve recognition, in my opinion  what they do  (their comments) greatly depends on a particular blogger’s personality as well .  Moreover, I  was unable to find  the most versatile blogs either.

________________________________________________________________________

IV. And  …. I have decided to send The Green Pegasus Prize to all my readers with best wishes and much respect!

IV. I … postanowiłam wysłać Nagrodę Zielonego Pegaza do wszystkich moich czytelników z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku!

Wasza / Yours,

Wanda

30 Komentarzy

Filed under Tajemnice "Willi pod Wiewiórką" / The Squirrel Residence's Secrets