Daily Archives: 15 października 2012

Jest coraz chłodniej / It is getting colder now

„Willa pod wiewiórką” została wzniesiona przez Kuncewiczów jako dom letni. Wprawdzie umieszczono w nim piece, ale bardziej jako przedmioty piękne niż użyteczne. Nie palono  w nich, „bo zbyt cenne”.

Może więc gorąca herbata z samowara na rozgrzewkę? Konfitura z pigwy jest absolutnie konieczna!

„The Squirrel Residence” was brought up as a summer residence. It have a few stoves but rather as beautiful things than useful ones . Owners did not  fire these stoves because of being these stoves  „too valuable”].

Would you like a cup of hot tea when you are cold? And quince jam is absolutely necessery!

Czy kiedykolwiek słyszeliście o wierszu na temat pieca? Coś takiego istnieje! /

Have you ever heard of poetry with the  theme of stove? It is existing!

Miron Białoszewski

Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali! / Oh! If they take even my stove away!

Moja niewyczerpana oda do radości.
Mam piec
podobny do bramy tryumfalnej!

Zabierają mi piec
podobny do bramy tryumfalnej!!

Oddajcie mi piec
podobny do bramy tryumfalnej!!!

Zabrali.

Została po nim tylko
szara
naga
jama
szara naga jama.

I to mi wystarczy:
szara naga jama
szara naga jama
sza-ra-na-ga-ja-ma
szaranagajama

4 Komentarze

Filed under Tajemnice "Willi pod Wiewiórką" / The Squirrel Residence's Secrets