Daily Archives: 10 września 2012

„Nasz pisarz w naszym domu”

Dzisiaj publikuję archiwalną notatkę z roku 2007, sporządzoną z okazji spotkania autorskiego w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów. Chciałabym zwrócić uwagę na współczesne życie literackie Kazimierza i pozycję Waldemara Siemińskiego w kazimierskiej społeczności. Ważna jest i ta informacja, że  Siemiński, jako pisarz i socjolog, jest opiekunem przygotowanego do druku kwartalnika literackiego „Klematis”. Numer będzie poświęcony kazimierzankom i ich wpływowi na rozwój miasta.

Hasło „Nasz pisarz w naszym domu” funkcjonuje w Kazimierzu od czasu, kiedy dowiedziano się o zamiarze zorganizowania w Domu Kuncewiczów prezentacji dorobku Waldemara Siemińskiego. Poczucie więzi kazimierzaków zarówno z wychowanym przy kazimierskim Małym Rynku literatem, jaki i rodzinnym miasteczkiem, przyczyni się do wzrostu zainteresowania Kuncewiczówką. Do „Willi pod Wiewiórką” coraz liczniej przybywają mieszkańcy Kazimierza, będący przedstawicielami najrozmaitszych pokoleń. Wystawa „Nasz pisarz w naszym domu” pokazuje nie tylko historię miasteczka na starych fotografiach, ale przede wszystkim talenty artystyczny i naukowy jednego z najwybitniejszych mieszkańców Kazimierza. Skłania ponadto, tak jak i spotkanie autorskie Siemińskiego, do rozważań na temat wpływu Kazimierza Dolnego nad Wisłą na kształtowanie się zamiłowań artystycznych jego mieszkańców.
[CV za portalem „Lubimy czytać: dr Waldemar Siemiński ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracował w placówkach projektowo-architektonicznych spółdzielni mieszkaniowych oraz w instytutach naukowych związanych z planowaniem przestrzennym. Literacko zadebiutował w wieku 28 lat powieścią pt. Niech cię odleci mara.
Współautor scenariusza do filmu Kobieta z prowincji  (1985, reż. Andrzej Barański).  Wybrane książki autora: Niech cię odleci mara (Czytelnik, 1971), Kobieta z prowincji (Czytelnik, 1987), Współ́zarządzanie gminą. Rada i zarząd gminy we wspólnocie samorządowej (Zachodnie Centrum Organizacji, 1999), Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (z Bartoszem Czarneckim, Difin, 2004).]

Dodaj komentarz

Filed under Tajemnice "Willi pod Wiewiórką" / The Squirrel Residence's Secrets