Daily Archives: 15 sierpnia 2012

Na probostwie w Wyszkowie

Stefan Żeromski jako korespondent wojenny wojny polsko-bolszewickiej obserwował kluczowe wydarzenia w historii Europy, które opisał w reportażu Na probostwie w Wyszkowie.  O spotkaniu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego, w skład którego wchodzili Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski i Feliks Kohn, czekający w Wyszkowie na wyniki bitwy warszawskiej, można w wolnej Polsce swobodnie przeczytać, co z okazji dzisiejszego święta (15 sierpnia) — polecamy.

[Na fotografii: w pięcioosobowym rzędzie drugi od lewej — Feliks Dzierżyński, dalej Julian Marchlewski i Feliks Kohn]

Dodaj komentarz

Filed under Polecamy! / Recommended by us!